Rummelier Norge

Personvern og opphavsrett

Personvern

Cartavio AS med org.nr 924 191 597 er ansvarlig databehandler for alle personopplysninger du oppgir på nettstedet Rummelier.no og for alle relaterte tjenester identifisert med vårt navn og merkevare, samt for alle tjenester levert under navnet og merkevaren Rummelier Norge.

Cookies og sporing

Vi benytter ikke cookies eller andre måter å spore besøkende på vårt nettsted.

Behandling av personopplysninger

Når du tar kontakt med oss i forbindelse med rådgivning eller arrangementer lagrer og behandler vi ditt navn, adresse, telefonnummer, e–postadresse og øvrige relevante detaljer om kommunikasjonen i vårt e-postsystem og i vårt regnskapssystem, samt delvis hos vår bankforbindelse i den grad det er nødvendig for å motta betaling.
Dette er informasjon vi trenger for å motta betaling og levere tjenestene våre, samt for å opprettholde kontakt for å korrigere eventuelle avvikende forhold i forbindelse med forespørselen, bestillingen, betalingen eller gjennomføringen. Vi og våre leverandører er etter regnskapsloven pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring slik at denne historikken ikke kan slettes på forespørsel.

Dine personopplysninger vil ikke bli overført til eller behandlet hos eller av noen annen tredjepart enn det som er nødvendig og som angitt her. Opplysningene vil hos disse aktørene kun behandles i sikrede systemer og ved bruk av kryptert kommunikasjon når dette skjer over Internett.

Overføring til tredjeparter

Vi vil aldri selge eller dele personopplysninger med noen uvedkommende tredjepart. Vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon til eller med noen tredjepart utover den informasjonen vi behandler i systemene til leverandører av nødvendige tjenester for utførelsen av vår virksomhet som beskrevet over.

Innsyn og endring

Etter Personregisterloven har du rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg selv. Dersom opplysningene er uriktige, ufullstendige eller irrelevante kan du kreve å få dem rettet, supplert eller slettet, såframt endring og sletting av disse opplysningene ikke er begrenset av andre lover slik som bl.a. Regnskapsloven.

Ta kontakt på post@cartavio.no ved henvendelser knyttet til håndtering eller endring av personopplysninger.

OPPHAVSRETT

Alt innhold på disse nettsidene og alle profiler for merkevarene Cartavio AS og Rummelier Norge på tredjepartsnettsteder tilhører Cartavio AS og er beskyttet etter opphavsretts–, markedsførings– og varemerkelovgivningen. Ingen deler av noe materiale fra nettsidene skal under noen omstendighet lastes ned, kopieres eller benyttes på noen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Cartavio AS og Rummelier Norge.